A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


1) CDPO
3) CDR
4) CD
6) CDMA
7) CD-R
8) CDS
9) CDA
10) CDIT
11) CDO
12) CDB
13) CDM
14) CDC
15) CDL
16) CDE
17) CDMO
19) CD ROM
20) CDRI
21) CDD
22) CDRAM
23) CDP
24) CDPD
25) CDOT
26) CDIB
27) CDAD
28) CDV
29) CDX
30) CDT
31) CDF
32) CDEPP
33) CDCS
34) CDAP
35) CDIA
36) CDCR
37) CDN
38) CDU
39) CDI
40) CDCC
41) CDROM
42) CDFS
43) CDAC
44) CDSC
46) CDNA
47) CDDT
48) CDAR
49) CDW
50) CDQ
51) CDDF
52) CDBS
54) CD2AP
55) CDAS
56) CDCE
57) CDDA
58) CDSL
59) CD G
60) CDAI
61) CDDI
62) CDSCO
63) CD-E
64) CDTV
65) CD-DA
66) CDTA
67) CDPH
68) CDTI
69) CD-MO
70) CD-R/E
71) CDMS
72) CDGL
73) CDGR
74) CDK
75) CDMR
76) CDHF
77) CDCA
78) CDAB
79) CDMH
80) CDCIS