A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


1) CDPO
3) CDMA
4) CD
5) CDR
7) CD-R
8) CDIT
9) CDS
10) CDA
11) CDO
12) CDB
13) CDL
14) CDD
15) CDE
16) CDC
17) CDM
18) CDP
19) CD ROM
20) CDOT
21) CDRI
23) CDAD
24) CDCIS
25) CDMO
26) CDFS
27) CDF
28) CD2AP
29) CDEPP
30) CDSC
31) CDDS
32) CDTI
33) CDAS
34) CDI
35) CDCR
36) CDCA
37) CDW
38) CDT
39) CDAR
41) CDN
42) CD-DA
43) CDPD
44) CDRAM
45) CDGL
46) CDDI
47) CDCE
48) CDCC
49) CDBMS
50) CDCS
51) CDV
52) CDAP
53) CDNB
54) CDGR
55) CDHF
57) CDMH
58) CDMP
59) CDSR
60) CDNA
61) CDTV
62) CDQR
63) CDFP
64) CDTA
65) CDQ
66) CDG
67) CD-MO
68) CDX
69) CDOS
70) CDAC
71) CDU
72) CDROM
73) CDBFR
74) CDED
76) CDSMP
77) CDRP
78) CDLC
79) CDRH
80) CDK