A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZCD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)
CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.


1) CDPO
2) CDR
3) CD-R
5) CD
7) CDS
8) CDMO
9) CDIT
10) CDRAM
11) CDC
12) CDP
14) CDMA
15) CDA
16) CDO
17) CDB
18) CDM
19) CDFS
20) CDE
21) CDL
22) CDD
23) CDAI
24) CDRI
25) CD-V
26) CDSCO
28) CDFI
29) CD-WO
30) CDN
31) CDK
32) CDOT
33) CDT
34) CDX
35) CDU
36) CDBS
37) CDNA
38) CD G
39) CDMS
40) CDI
41) CDSC
42) CDAC
43) CDF
44) CDTA
45) CDPD
46) CDDA
47) CDRL
48) CDDI
49) CDW
50) CDG
51) CDCS
52) CDAR
53) CDTI
54) CDAD
55) CDSL
56) CDAB
57) CD-DA
58) CDV
59) CDEPP
60) CDRW
61) CDAP
62) CDOS
63) CDIA
64) CDTV
65) CDGL
66) CDMF
67) CDCC
68) CDSR
69) CD-E
70) CDH
71) CD-XA
72) CDQ
73) CDMP
74) CD2AP
75) CDAS
76) CD ROM
77) CDIB
78) CDDT
79) CD-I
80) CDPA