A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z



CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)
CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.


1) CDPO
2) CD-R
4) CDR
5) CD
7) CDMO
8) CDS
9) CDIT
10) CDRAM
11) CDMA
12) CDP
13) CDC
15) CDO
16) CDA
17) CDB
18) CDM
19) CDFS
20) CDE
21) CD-V
22) CDL
23) CDAI
24) CDSCO
25) CDRI
27) CDD
28) CDFI
29) CD-WO
30) CDOT
31) CDX
32) CDK
33) CDT
34) CDN
35) CD G
36) CDNA
37) CDRL
38) CDMS
39) CDAC
40) CDPD
41) CDU
42) CDI
43) CDTA
44) CDG
45) CDDA
46) CDF
47) CDDI
48) CDSC
49) CDW
50) CDBS
51) CDCS
52) CDSL
53) CDAD
54) CDAB
55) CD-DA
56) CDTI
57) CDAR
58) CDV
59) CDSR
60) CD-E
61) CDCC
62) CDTV
63) CDRW
64) CD-XA
65) CDIA
66) CDAS
67) CDGL
68) CDQ
69) CDOS
70) CDEPP
71) CD2AP
72) CDH
73) CDMP
74) CDMF
75) CD-I
76) CDDT
77) CD ROM
78) CDIB
79) CDAP
80) CDBMS