A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form

CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.

Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


5) CDR
6) CD
7) CDA
8) CDS
9) CDMA
10) CDIT
11) CDM
12) CDO
13) CDB
14) CDMO
15) CDC
17) CDL
18) CDE
19) CDRI
20) CDD
21) CDP
22) CDRAM
24) CDV
25) CDN
26) CDFS
27) CDT
28) CDW
29) CDBS
30) CDX
31) CDPD
32) CDNA
34) CDOT
35) CD-V
36) CD-E
37) CD-MO
38) CDAC
39) CDIB
40) CDTI
41) CD G
42) CDU
43) CDF
44) CDSCO
45) CDSC
46) CDCC
47) CDROM
48) CDDI
49) CDI
50) CDSA
51) CDQ
52) CDRH
53) CD-DA
54) CDMF
55) CD-M
56) CDPDF
57) CDAP
58) CDCR
59) CD9
60) CDSHK
61) CDSR
62) CDAI
63) CDMH
64) CDSL
65) CDDT
66) CDRR
67) CDRP
68) CDEPP
69) CDSOA
70) CDAD
71) CDRC
72) CD-XA
73) CDTV
74) CDMS
75) CDCS
76) CDTA
77) CDRS
78) CDXA
80) CDDIS