A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form

CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.

Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


1) CDPO
3) CD-R
4) CDR
5) CDS
6) CD
8) CDMO
9) CDA
10) CDIT
11) CDL
12) CDM
13) CDMA
14) CD-MO
16) CDE
17) CDO
18) CDRR
19) CDB
20) CDC
21) CDRI
22) CD9
24) CDG
25) CDD
26) CDDT
27) CDAP
28) CDSHK
29) CDP
30) CD-M
32) CDRS
33) CDLRD
34) CDOW
35) CDPDF
36) CDVCC
37) CDHA
38) CDSCO
39) CDSM
40) CDDS
41) CDRP
42) CDMH
43) CDMS
44) CDMAU
45) CDOT
46) CDAC
47) CD-E
48) CDFS
49) CDX
51) CD-XA
52) CDRH
53) CDXA
54) CDQR
55) CDTV
56) CDSOA
57) CDSR
58) CDIB
59) CDTA
60) CDPSK
61) CD/OL
62) CDCS
63) CDPH
64) CDAI
65) CDVT
66) CDCC
67) CDRAM
68) CD-V
69) CDT
70) CDCIS
71) CDMP
72) CD-DA
73) CDDIS
74) CDSA
75) CDNA
76) CDSC
77) CDFD
78) CD-R/E
79) CDRC
80) CDMR