A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
5) CD
7) CD-R
8) CDS
9) CDM
10) CDIT
11) CDO
12) CDA
13) CDC
14) CDRI
15) CD ROM
16) CDE
17) CDD
18) CDB
20) CDL
21) CDAC
22) CDI
23) CDP
24) CDX
25) CDROM
26) CDPD
27) CDMO
28) CDF
29) CD G
30) CDN
31) CDRL
32) CD-V
33) CDAB
34) CDRW
35) CDW
36) CDRAM
37) CDT
38) CD-DA
39) CDFS
40) CDK
42) CDOT
43) CDEPP
44) CDIA
45) CDAP
46) CDBS
47) CDV
48) CDSCO
49) CDEV
50) CDMF
51) CDSC
52) CD-E
53) CDIB
54) CDSA
55) CDU
56) CD-XA
57) CDTI
58) CDSL
59) CDG
60) CDCR
61) CDDI
62) CDPH
63) CD-MO
64) CD-M
65) CDQ
66) CDRH
68) CDSR
69) CDSM
70) CDPA
71) CD-WO
73) CDAI
74) CDRC
75) CDAD
76) CDVT
77) CDMS
78) CDDF
79) CDFI
80) CDDA
comments powered by Disqus