A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDM
10) CDA
11) CDO
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CD ROM
20) CDP
21) CDAC
22) CDL
23) CDX
24) CDI
25) CDMO
26) CDN
27) CDEPP
28) CDROM
29) CDT
30) CDPD
31) CDF
32) CDW
33) CD-V
34) CD G
35) CDRL
36) CDOT
37) CDFS
38) CDRAM
39) CDSCO
40) CDAB
41) CDTI
42) CDBS
43) CDIB
45) CDMS
46) CDRW
47) CD-DA
48) CDAP
49) CDDP
51) CDSC
52) CDV
53) CDPH
54) CDK
55) CDIA
56) CDSA
57) CDRH
58) CDFI
59) CD-E
60) CDMF
61) CDDI
62) CDG
63) CDSL
64) CDSR
65) CDEV
66) CDDF
67) CD-MO
68) CDHF
69) CDCU
70) CDPA
71) CDCC
72) CDCR
73) CD-XA
74) CD PI
75) CDVT
76) CDU
77) CDCA
78) CDAI
79) CD-M
80) CDMR
comments powered by Disqus