A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDM
10) CDA
11) CDO
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CD ROM
20) CDAC
21) CDL
22) CDP
23) CDX
24) CDI
25) CDMO
26) CDROM
27) CDN
28) CDEPP
29) CDPD
30) CDT
31) CD-V
32) CDF
33) CDW
34) CD G
35) CDRL
36) CDFS
37) CDRAM
38) CDSCO
39) CDOT
40) CDAB
41) CDBS
42) CDTI
43) CDIB
45) CD-DA
46) CDRW
47) CDAP
48) CDSC
49) CDK
51) CDRH
52) CDSA
53) CDMS
54) CDIA
55) CDPH
56) CDDP
57) CD-E
58) CDV
59) CDSL
60) CDDI
61) CDEV
62) CDFI
63) CDPA
64) CDMF
65) CDG
66) CDCR
67) CDSR
68) CD-MO
69) CDU
70) CDVT
71) CDCA
72) CDDF
73) CDMR
74) CDHF
75) CDCC
76) CDEP
77) CDCU
78) CD PI
79) CD-XA
80) CD-M
comments powered by Disqus