A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDA
10) CDO
11) CDM
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
19) CD ROM
20) CDP
21) CDAC
22) CDL
23) CDX
24) CDI
25) CDMO
26) CDPD
27) CDN
28) CDT
29) CDROM
30) CDF
31) CDEPP
32) CDW
33) CD-V
34) CDFS
35) CD G
36) CDRAM
37) CDSCO
38) CDOT
39) CDRL
40) CDMS
41) CDTI
43) CDSC
44) CDIB
45) CDAB
46) CDBS
47) CD-DA
48) CDAP
49) CDSA
50) CDDP
51) CDG
52) CDRW
53) CDMF
54) CDRH
55) CDIA
56) CDPH
57) CDSL
58) CDCC
59) CDV
61) CD-E
62) CDU
63) CDCR
64) CDHF
65) CDFI
66) CDPA
67) CDK
68) CD-M
69) CDDF
70) CDCU
71) CD-MO
72) CD-XA
73) CDEP
74) CDSR
75) CDDI
76) CDEV
77) CDCA
78) CDH
79) CDMR
80) CDVT
comments powered by Disqus