A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD
7) CD-R
8) CDS
9) CDA
10) CDO
11) CDM
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CDP
20) CDMO
21) CD ROM
22) CDAC
23) CDL
24) CDI
25) CDX
26) CDPD
27) CDROM
28) CDN
29) CDF
30) CDEPP
31) CDT
32) CDRAM
33) CDW
34) CDFS
35) CDOT
36) CD-V
37) CD G
38) CDSCO
39) CDSC
40) CDMS
41) CDTI
42) CDAB
43) CDRL
44) CDIB
46) CDV
47) CDAP
48) CDRH
49) CDDP
50) CDBS
51) CD-MO
52) CDCC
53) CDU
54) CDG
55) CDMF
56) CDCR
57) CD-DA
58) CDSA
60) CDPH
61) CDSL
62) CDIA
63) CDRW
64) CDHF
65) CDDF
66) CDFI
67) CD-XA
68) CDDI
69) CDCU
70) CDPA
71) CDGL
72) CD-M
73) CD-E
74) CDMR
75) CDAI
76) CDEP
77) CDMP
78) CDK
79) CDH
80) CDSR