A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


1) CDPO
3) CDMA
4) CD
5) CDR
6) CD-R
8) CDS
9) CDIT
10) CDA
11) CDO
12) CDB
13) CDL
14) CDC
15) CDMO
16) CDRI
17) CDE
18) CDD
19) CDM
20) CD ROM
21) CDOT
22) CDP
23) CDAD
24) CDF
25) CDRAM
26) CDEPP
27) CD2AP
29) CDFS
30) CDAS
31) CDCE
32) CDCIS
33) CDAR
34) CDN
35) CDBS
36) CDSC
37) CDTV
38) CDTI
39) CDIB
40) CDCC
41) CDT
42) CDCR
43) CDDS
44) CDW
45) CDDT
46) CDQR
47) CDI
48) CDGL
49) CD-DA
50) CDDI
51) CDCA
52) CDAP
53) CDCS
54) CDPD
56) CDMP
57) CDSMP
58) CDV
59) CDSM
61) CDFP
62) CDB3
63) CDTA
64) CDSCO
65) CDNA
66) CD-R/E
67) CDVCC
68) CDSR
69) CDU
70) CDX
71) CDAC
72) CDBMS
73) CDDA
74) CDRH
75) CD-MO
76) CDPH
77) CDQ
79) CDXA
80) CDLC