A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
5) CD
7) CD-R
8) CDS
9) CDM
10) CDIT
11) CDO
12) CDA
13) CDC
14) CDRI
15) CD ROM
16) CDB
17) CDE
18) CDD
20) CDL
21) CDAC
22) CDI
23) CDX
24) CDP
25) CDROM
26) CDMO
27) CDF
28) CDPD
29) CDN
30) CDRL
31) CD G
32) CD-V
33) CDAB
34) CDT
35) CD-DA
36) CDRAM
37) CDFS
38) CDRW
39) CDAP
41) CDK
42) CDW
43) CDIA
44) CDOT
45) CDV
46) CDEPP
47) CDIB
48) CDBS
49) CDSC
50) CDEV
51) CD-E
52) CDMF
53) CDSCO
54) CDG
55) CD-XA
56) CDSA
57) CDU
58) CDPH
59) CDCR
60) CDQ
62) CDPA
63) CDTI
64) CD-MO
65) CDSM
66) CDRH
67) CDDI
69) CDRC
70) CDAI
71) CD-M
72) CDMS
73) CDAD
74) CDDF
75) CDSR
76) CD-WO
77) CDFI
78) CD PI
79) CDDA
80) CDCIS
comments powered by Disqus