A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDA
10) CDO
11) CDM
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CDP
20) CD ROM
21) CDMO
22) CDAC
23) CDL
24) CDI
25) CDX
26) CDPD
27) CDN
28) CDEPP
29) CDF
30) CDROM
31) CDT
32) CDW
33) CDFS
34) CD-V
35) CDRAM
36) CD G
37) CDSCO
38) CDOT
39) CDMS
40) CDIB
41) CDRL
42) CDAB
43) CDSC
45) CDBS
46) CDAP
47) CDTI
48) CDV
49) CDDP
50) CDCR
51) CD-DA
52) CDRH
53) CDSA
54) CDMF
55) CDG
56) CDCC
57) CDRW
58) CDIA
59) CDPH
60) CDHF
61) CD-MO
62) CDU
63) CDFI
65) CDSL
66) CDDF
67) CDPA
68) CDCU
69) CD-E
70) CD-M
71) CDK
72) CDDI
73) CD-XA
74) CDEP
75) CDSR
76) CDEV
77) CDH
78) CDMR
79) CDCA
80) CDOS
comments powered by Disqus