A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZCD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)
CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.


1) CDPO
2) CDR
3) CD-R
5) CD
6) CDIT
7) CDS
9) CDMO
10) CDRAM
11) CDC
12) CDP
14) CDMA
15) CDA
16) CDO
17) CDB
18) CDM
19) CDFS
20) CDE
21) CDL
22) CDD
23) CDRI
24) CDAI
25) CD-V
27) CDN
28) CDFI
29) CDSCO
30) CDK
31) CD-WO
32) CDT
33) CDOT
34) CDX
35) CDBS
36) CDU
37) CDNA
38) CDI
39) CDAC
40) CDSC
41) CD G
42) CDMS
43) CDTA
44) CDF
45) CDPD
46) CDAR
47) CDRL
48) CDDA
49) CDDI
50) CDW
51) CDG
52) CDAP
53) CDCS
54) CDTI
55) CDAD
56) CDSL
57) CDAB
58) CDEPP
59) CDOS
60) CD-DA
61) CDV
62) CDRW
63) CDGL
64) CDMF
65) CDIA
66) CD-E
67) CDCC
68) CD-XA
69) CDTV
70) CDMP
71) CDQ
72) CDH
73) CDPA
74) CD2AP
75) CDSR
76) CDIB
77) CD ROM
78) CDAS
79) CD-I
80) CDDT