A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD
7) CD-R
8) CDS
9) CDA
10) CDO
11) CDM
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CDP
20) CDI
21) CDMO
22) CD ROM
23) CDAC
24) CDL
25) CDX
26) CDPD
27) CDROM
28) CDN
29) CDEPP
30) CDF
31) CDT
32) CDRAM
33) CDW
34) CDFS
35) CDOT
36) CDSC
37) CD-V
38) CDSCO
39) CD G
40) CDMS
41) CDTI
42) CDIB
43) CDAB
44) CDRL
46) CDV
47) CDAP
48) CDCR
49) CDRH
50) CDU
51) CDBS
52) CDDP
53) CDCC
54) CDG
55) CD-MO
56) CDMF
57) CDSA
58) CD-DA
59) CDHF
60) CDSL
61) CDFI
62) CDPH
63) CDIA
64) CDRW
66) CDPA
67) CDDF
68) CDDI
69) CD-XA
70) CDCU
71) CDK
72) CDAI
73) CDMR
74) CDSR
75) CDH
76) CDGL
77) CD-M
78) CDEP
79) CDMP
80) CD-E