A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form

CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.

Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


1) CDPO
3) CD-R
4) CDR
6) CD
7) CDA
8) CDS
9) CDIT
10) CDMA
11) CDMO
12) CDM
13) CDO
15) CDB
16) CDL
17) CDC
18) CDRI
19) CDE
20) CDN
21) CDP
22) CDIB
23) CD-MO
24) CDCC
25) CDD
26) CD-V
27) CDSC
28) CDW
29) CDTI
30) CDBS
31) CDPDF
32) CDFS
33) CDX
35) CDSHK
37) CDMH
38) CDAP
39) CD9
40) CDRAM
41) CDDT
42) CDT
43) CDV
44) CDROM
45) CDRH
46) CDRC
47) CDMF
48) CDRP
49) CDSA
50) CDNA
51) CDU
52) CD-E
53) CDXA
55) CDOT
56) CDSOA
57) CDAC
58) CD-M
59) CDSR
60) CDF
61) CDSL
63) CDAD
64) CD G
65) CD-DA
66) CDMS
67) CDPD
68) CDDIS
69) CDSCO
70) CDEPP
71) CDRR
72) CDCS
73) CDG
74) CDTV
75) CDOW
76) CDTA
77) CDAI
78) CDDI
79) CDI
80) CDRS