A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form


Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


1) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD
7) CD-R
8) CDS
9) CDA
10) CDIT
11) CDO
12) CDB
13) CDMO
14) CDM
15) CDC
16) CDE
17) CDL
18) CD ROM
19) CDRI
20) CDD
22) CDP
23) CDRAM
24) CDOT
25) CDF
26) CDAD
27) CDX
28) CDIB
29) CDCR
30) CDEPP
31) CDAP
32) CDT
33) CDU
34) CDPD
35) CDI
36) CDV
37) CDSL
39) CDW
40) CDN
41) CDAC
42) CDDI
43) CDTV
44) CDSC
45) CDCIS
46) CDAS
47) CDAR
48) CDGL
49) CDFS
50) CD G
51) CD-DA
52) CDTA
53) CDPH
54) CDTI
55) CD-MO
56) CDBS
57) CDCS
58) CDMS
59) CDDS
60) CDQR
61) CDSCO
62) CD2AP
63) CDROM
64) CDCE
65) CDCC
66) CDIA
67) CDNB
68) CDHF
69) CD-R/E
70) CDCA
71) CDSMP
72) CDDT
73) CDQ
74) CDMR
75) CDNA
76) CDK
78) CD-V
79) CDRW
80) CDMAU