A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form

CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.

Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


5) CDR
6) CD
7) CDA
8) CDS
9) CDMA
10) CDIT
11) CDM
12) CDO
13) CDB
14) CDMO
15) CDC
17) CDL
18) CDE
19) CDRI
20) CDP
21) CDD
22) CDRAM
24) CDV
25) CDFS
26) CDT
27) CD-V
28) CDN
29) CDNA
30) CDW
31) CDPD
32) CDX
33) CDBS
34) CDOT
36) CD-E
37) CDAC
38) CDU
39) CDSC
40) CDIB
41) CD-MO
42) CD G
43) CDTI
44) CDSCO
45) CDCC
46) CDI
47) CDROM
48) CDDI
49) CDF
50) CDQ
51) CDCR
52) CDAI
53) CDMF
54) CDSA
55) CD-M
56) CD-DA
57) CDMH
58) CDAP
59) CD9
60) CDRH
61) CDPDF
62) CD-XA
63) CDEPP
64) CDSHK
65) CDSL
66) CDSR
67) CDSOA
68) CDAD
69) CDRC
70) CDRP
71) CDMS
72) CDDT
73) CDRR
74) CDXA
75) CDCS
76) CDTA
77) CDTV
78) CDRS
80) CDDIS