A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CD full form

CD is a two letter word which starts with C and ends with D .Below is the list of all full forms and acronym of CD.

Short Form
Full Form
Category

CD
COMMUNITY DEVELOPMENT
CD
Communicable Diseases
CD
Collision Detection Color Display Compact Disk
CD
Carrier Detect Change Directory
CD
Certificate of Deposit
CD
4 Carrier Detect (modem talk)
CD
3 Carrier Dis-connect (modem talk) 
CD
2 Change Directory (DOS command) 
CD
1 Compact Disk (Holds approx630 Mb of info)


5) CDR
6) CD
7) CDA
8) CDS
9) CDMA
10) CDIT
11) CDM
12) CDMO
13) CDB
14) CDO
16) CDL
17) CDC
18) CDE
19) CDRI
20) CDD
21) CDN
22) CDP
23) CDTI
24) CDV
25) CDIB
26) CD-MO
27) CD-V
28) CDU
29) CDX
30) CDSC
31) CDF
32) CDW
33) CDCC
34) CDPD
35) CDT
36) CDBS
37) CDFS
39) CDAC
40) CDPDF
41) CDOT
42) CDMH
44) CDRAM
45) CDAP
46) CDSHK
47) CDSCO
48) CD-E
49) CD G
50) CDROM
51) CDRH
52) CDSOA
53) CDSL
54) CDNA
55) CDMF
56) CDSA
58) CDSR
59) CDDI
60) CDCR
61) CD9
62) CDDIS
63) CDDT
64) CDEPP
65) CDI
66) CDRR
67) CD-DA
68) CDMS
69) CDRP
70) CDAI
71) CD-M
72) CDAD
73) CDRC
74) CDTV
75) CDTA
76) CDCS
77) CDXA
78) CDRS
79) CDOW