A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CDS full form


Short Form
Full Form
Category

CDS
Chief of Defense Staff
CDS
Compact Discs
CDS
2 Compatible Duplex System
CDS
1 Comprehensive Display System 


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDM
10) CDA
11) CDO
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CD ROM
20) CDAC
21) CDP
22) CDL
23) CDX
24) CDI
25) CDMO
26) CDN
27) CDEPP
28) CDROM
29) CDT
30) CDPD
31) CDF
32) CDW
33) CD-V
34) CD G
35) CDRL
36) CDFS
37) CDSCO
38) CDOT
39) CDRAM
40) CDAB
41) CDTI
42) CDBS
44) CDIB
45) CDMS
46) CD-DA
47) CDRW
48) CDAP
49) CDDP
51) CDSC
52) CDPH
53) CDV
54) CDIA
55) CDK
56) CDRH
57) CDSA
58) CDFI
59) CDMF
60) CDDI
61) CD-E
62) CDG
63) CDEV
64) CDSL
65) CDSR
66) CD-MO
67) CDCC
68) CDHF
69) CDDF
70) CDCU
71) CDPA
72) CDCR
73) CD-XA
74) CDCA
75) CDVT
76) CD PI
77) CDU
78) CDSM
79) CD-M
80) CDAI
comments powered by Disqus