A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CDS full form


Short Form
Full Form
Category

CDS
Chief of Defense Staff
CDS
Compact Discs
CDS
2 Compatible Duplex System
CDS
1 Comprehensive Display System 


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
5) CD
7) CD-R
8) CDS
9) CDM
10) CDIT
11) CDO
12) CDA
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CD ROM
17) CDD
18) CDB
20) CDAC
21) CDL
22) CDI
23) CDP
24) CDX
25) CDROM
26) CDPD
27) CDMO
28) CDF
29) CDN
30) CDRL
31) CD G
32) CD-V
33) CDAB
34) CDRW
35) CDW
36) CDRAM
37) CDT
38) CD-DA
39) CDFS
40) CDAP
42) CDK
43) CDBS
44) CDV
45) CDEPP
46) CDOT
47) CDSCO
48) CDEV
49) CDIA
50) CDSC
51) CDMF
52) CD-E
53) CDIB
54) CD-XA
55) CDU
56) CDSL
57) CDTI
58) CDG
59) CDDI
60) CDPH
61) CDSA
62) CDRH
63) CD-M
64) CDPA
65) CD-MO
67) CDCR
68) CDSM
69) CDQ
70) CDRC
71) CD-WO
72) CDSR
73) CDVT
74) CDAI
76) CDDF
77) CDFI
78) CDEP
79) CDDA
80) CDAD
comments powered by Disqus