A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CDS full form


Short Form
Full Form
Category

CDS
Chief of Defense Staff
CDS
Compact Discs
CDS
2 Compatible Duplex System
CDS
1 Comprehensive Display System 


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDA
10) CDO
11) CDM
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDD
17) CDB
18) CDP
20) CD ROM
21) CDAC
22) CDL
23) CDMO
24) CDX
25) CDI
26) CDPD
27) CDN
28) CDF
29) CDEPP
30) CDT
31) CDW
32) CDROM
33) CD-V
34) CDFS
35) CD G
36) CDRAM
37) CDOT
38) CDSCO
39) CDMS
40) CDRL
41) CDSC
42) CDAB
43) CDIB
45) CDTI
46) CDBS
47) CDAP
48) CDDP
49) CD-DA
50) CDMF
51) CDG
52) CDSA
53) CDRH
54) CDRW
55) CDHF
56) CDCR
57) CDPH
58) CDIA
59) CDV
60) CDCC
61) CDU
62) CDSL
64) CDPA
65) CDDF
66) CD-E
67) CDFI
68) CD-M
69) CD-MO
70) CDCU
71) CDK
72) CD-XA
73) CDMR
74) CDSR
75) CDEP
76) CDDI
77) CDCA
78) CDEV
79) CDH
80) CDOS
comments powered by Disqus