A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


CDS full form


Short Form
Full Form
Category

CDS
Chief of Defense Staff
CDS
Compact Discs
CDS
2 Compatible Duplex System
CDS
1 Comprehensive Display System 


2) CDPO
3) CDR
4) CDMA
6) CD-R
7) CD
8) CDS
9) CDM
10) CDA
11) CDO
12) CDIT
13) CDC
14) CDRI
15) CDE
16) CDB
17) CDD
18) CD ROM
20) CDAC
21) CDL
22) CDP
23) CDMO
24) CDX
25) CDI
26) CDROM
27) CDEPP
28) CDN
29) CDPD
30) CDT
31) CD-V
32) CDF
33) CDW
34) CD G
35) CDRL
36) CDFS
37) CDRAM
38) CDSCO
39) CDOT
40) CDAB
41) CDBS
42) CDTI
43) CDIB
44) CD-DA
45) CDRW
47) CDAP
48) CDSC
49) CDPH
50) CDK
51) CDRH
52) CDMS
53) CDSA
54) CDDP
56) CDIA
57) CDDI
58) CDV
59) CD-E
60) CDSL
61) CDEV
62) CDFI
63) CDSR
64) CDPA
65) CDMF
66) CDCC
67) CDG
68) CDCR
69) CD-MO
70) CD PI
71) CDCA
72) CDU
73) CDVT
74) CDMR
75) CD-M
76) CDDF
77) CD-XA
78) CDHF
79) CD-WO
80) CDCU
comments powered by Disqus