A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MR
3) MRCP
4) MRCS
5) MRF
6) MRM
7) MRS
8) MRI
9) MRTS
10) MRC
11) MRT
12) MRTP
13) MR.
14) MRO
15) MRPL
16) MRB
17) MRSH
18) MRIR
19) MRVC
20) MRA
21) MRTPC
22) MRDD
23) MRCF
24) MRSP
25) MRONLY
26) MRV
27) MRR
28) MRPC
29) MRTEE
30) MRN
31) MRFIT
32) MRW
34) MRAP
35) MRE
36) MRU
37) MRD
38) MRBM
39) MRSC
40) MRIJ
41) MRSS
42) MRND
43) MRES
44) MRAO
45) MRDR
46) MREC
47) MRCI
48) MRCOA
49) MRRC
50) MRNA
51) MRTT
52) MRSRM
53) MRPR
54) MRDRCS
55) MRJ
56) MRSEC
57) MRHD
58) MRCTC
59) MRDB
60) MREN
61) MRSR
62) MRIC
63) MRCGP
64) MRNSS
65) MRL
66) MRAU
67) MRWS
68) MRHA
69) MRSII
70) MRSL
71) MRDW
72) MRAS
73) MRTL
74) MRGA
75) MRAM
76) MRUP
77) MRBL
78) MRCPE
79) MRG
80) MRFSS