A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MR
3) MRCP
4) MRM
5) MRSH
6) MRCS
7) MRI
8) MRTS
9) MRF
10) MRTP
11) MRT
12) MRS
13) MRO
14) MR.
15) MRTPC
16) MRVC
17) MRPL
18) MRV
19) MRC
20) MRD
21) MRR
22) MRU
23) MRA
24) MRB
25) MRCF
26) MRL
27) MRDD
28) MRN
29) MRSP
30) MRG
31) MRPC
32) MRNA
33) MRDL
34) MRUP
35) MRDB
36) MRCPE
37) MRCA
39) MRSC
40) MRCOA
41) MRCTC
42) MRH
43) MREN
44) MRCR
45) MRHD
46) MRAU
47) MRW
48) MRIC
49) MRPI
50) MRES
51) MRCC
52) MRHA
53) MRAS
54) MRCVS
55) MRRC
56) MRTC
57) MRNI
58) MRGA
59) MRX
60) MRSEC
61) MRCI
62) MRRD
63) MRIJ
64) MRCGP
65) MRBF
66) MRBM
67) MRE
68) MRTEE
69) MRFM
70) MRFSS
71) MRSL
72) MRSM
73) MRTT
75) MRAP
76) MRSII
77) MRMO
78) MRSR
79) MRPR
80) MRDR