A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MRCP
3) MR
4) MRSH
5) MRM
6) MRTS
7) MRI
8) MRCS
9) MRTP
10) MRF
11) MRT
12) MR.
13) MRS
14) MRO
15) MRTPC
16) MRVC
17) MRA
18) MRV
19) MRPL
20) MRC
21) MRD
22) MRB
23) MRU
24) MRR
25) MRDD
26) MRSP
27) MRCF
28) MRG
29) MRL
30) MRPC
31) MRDB
32) MRDL
33) MRCPE
34) MRCOA
35) MRUP
36) MRCTC
37) MRN
39) MRNA
40) MRPI
41) MRHD
42) MRCVS
43) MREN
44) MRH
45) MRSEC
46) MRAU
47) MRHA
48) MRIC
49) MRCA
50) MRSC
51) MRTC
52) MRBM
53) MRX
54) MRCR
55) MRBF
56) MRW
57) MRMO
58) MRNI
59) MRFSS
60) MRSR
61) MRGA
62) MRAS
63) MRSII
64) MRAP
65) MRRD
66) MRCI
67) MRCGP
68) MRFM
69) MRIJ
70) MRES
71) MRE
72) MRCC
73) MRTIE
74) MRTT
75) MRRC
76) MRPR
77) MRTEE
79) MRSL
80) MRSM
comments powered by Disqus