A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MR
3) MRCP
4) MRCS
5) MRM
6) MRF
7) MRS
8) MRTS
9) MRI
10) MRC
11) MRT
12) MRTP
13) MRB
14) MRO
15) MRPL
16) MR.
17) MRSH
18) MRCF
19) MRIR
20) MRTPC
21) MRDD
22) MRN
23) MRPC
24) MRTEE
25) MRAP
26) MRFIT
27) MRU
28) MRVC
29) MRW
30) MRBM
31) MRV
32) MRSC
33) MRR
34) MRSS
35) MRA
36) MRAO
37) MRE
38) MREC
39) MRCI
40) MRONLY
41) MRSP
42) MRTT
44) MRNA
45) MRD
46) MRES
47) MRDR
48) MRSR
49) MRIJ
50) MRND
51) MRHD
52) MRCOA
53) MRNSS
54) MRIC
55) MRL
56) MRDB
57) MRSEC
58) MRTL
59) MRGA
60) MRCTC
61) MRRC
62) MRPR
63) MRDW
64) MRSII
65) MRSL
66) MRCGP
67) MRAU
68) MRWS
69) MREN
70) MRFSS
71) MRSRM
72) MRRD
73) MRDRCS
74) MRBF
75) MRAM
76) MRSM
77) MRUP
78) MRH
79) MRJ
80) MRAS