A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MR
3) MRM
4) MRCP
5) MRCS
6) MRF
7) MRI
8) MRS
9) MRC
10) MRT
11) MRTS
12) MRO
13) MRTP
14) MRB
15) MRPL
16) MRSH
17) MR.
18) MRDD
19) MRR
20) MRVC
21) MRV
22) MRD
23) MRTPC
24) MRSP
25) MRU
26) MRA
27) MRCF
28) MRN
29) MRE
30) MRW
31) MRCPE
32) MRSC
33) MRH
34) MRDW
35) MRDR
36) MRFIT
37) MRDB
38) MRAP
39) MRBM
40) MRIR
41) MRND
42) MRONLY
43) MRCOA
45) MRPC
46) MRPR
47) MRNA
48) MRWS
49) MRTT
50) MRDRCS
51) MRES
52) MRCTC
53) MRCI
54) MRFSS
55) MRG
56) MREC
57) MRSS
58) MRTEE
59) MRHD
60) MRJ
61) MRSEC
62) MRRC
63) MRIJ
64) MRIC
65) MRAU
66) MRSM
67) MRL
68) MRSR
69) MRTL
70) MRCGP
71) MRUP
72) MRAS
73) MRSII
74) MRHA
75) MRBL
76) MRAO
77) MRSL
78) MREN
79) MRGA
80) MRNSS