A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MRM
3) MR
4) MRCS
5) MRCP
6) MRF
7) MRI
8) MRC
9) MRTS
10) MRS
11) MRT
12) MRPL
13) MRTP
14) MRSH
15) MRO
16) MRB
17) MRVC
18) MR.
19) MRN
20) MRR
21) MRD
22) MRA
23) MRDD
24) MRV
25) MRU
26) MRCF
27) MRSP
28) MRTPC
29) MRAP
30) MRW
31) MRH
32) MRSM
33) MRCPE
34) MRG
35) MRSC
36) MRE
37) MRCOA
38) MRFIT
39) MRSEC
40) MRDR
41) MRPC
42) MRIC
44) MRIR
45) MRDB
46) MRES
47) MRGA
48) MRCTC
49) MRBM
50) MRCI
51) MREC
52) MRTT
53) MRFSS
54) MRDW
55) MRL
56) MRWS
57) MRHD
58) MRCGP
59) MRTEE
60) MRNA
61) MRAS
62) MREN
63) MRONLY
64) MRCA
65) MRRC
66) MRSR
67) MRAU
68) MRUP
69) MRIJ
70) MRSS
71) MRDRCS
72) MRFM
73) MRND
74) MRJ
75) MRPR
76) MRHA
77) MRCC
78) MRDL
79) MRTC
80) MRRD