A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MR
3) MRCP
4) MRM
5) MRSH
6) MRCS
7) MRI
8) MRTS
9) MRF
10) MRTP
11) MRT
12) MRS
13) MRO
14) MR.
15) MRTPC
16) MRVC
17) MRPL
18) MRV
19) MRC
20) MRD
21) MRR
22) MRU
23) MRA
24) MRB
25) MRCF
26) MRL
27) MRDD
28) MRSP
29) MRN
30) MRG
31) MRPC
32) MRNA
33) MRDL
34) MRUP
35) MRDB
36) MRCPE
37) MRCA
38) MRCTC
39) MRCOA
41) MREN
42) MRH
43) MRSC
44) MRAU
45) MRCR
46) MRHD
47) MRW
48) MRES
49) MRHA
50) MRCC
51) MRPI
52) MRNI
53) MRIC
54) MRCVS
55) MRAS
56) MRRC
57) MRTC
58) MRCI
59) MRGA
60) MRBF
61) MRE
62) MRSEC
63) MRCGP
64) MRRD
65) MRTEE
66) MRX
67) MRFM
68) MRFSS
69) MRIJ
70) MRSL
71) MRBM
72) MRSM
73) MRTT
74) MRSII
75) MRAP
76) MRMO
78) MRSR
79) MRDR
80) MRPR