A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MRCP
3) MR
4) MRM
5) MRSH
6) MRTS
7) MRI
8) MRCS
9) MRTP
10) MRF
11) MRT
12) MRS
13) MR.
14) MRO
15) MRTPC
16) MRVC
17) MRV
18) MRC
19) MRPL
20) MRD
21) MRA
22) MRR
23) MRB
24) MRU
25) MRDD
26) MRSP
27) MRCF
28) MRL
29) MRG
30) MRNA
31) MRDL
32) MRPC
33) MRN
34) MRCPE
35) MRUP
36) MRDB
37) MRCOA
38) MRCTC
39) MREN
40) MRCA
42) MRHD
43) MRCR
44) MRH
45) MRSC
46) MRIC
47) MRES
48) MRAU
49) MRSEC
50) MRW
51) MRCC
52) MRCVS
53) MRAS
54) MRRC
55) MRHA
56) MRNI
57) MRCI
58) MRPI
59) MRE
60) MRBF
61) MRSM
62) MRGA
63) MRX
64) MRSL
65) MRFSS
66) MRTC
67) MRTEE
68) MRMO
69) MRCGP
70) MRFM
71) MRBM
72) MRIJ
73) MRSR
74) MRAP
75) MRSII
76) MRTT
77) MRRD
79) MRWS
80) MRPR
comments powered by Disqus