A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


MR full form


Short Form
Full Form
Category1) MRP
2) MR
3) MRCP
4) MRM
5) MRSH
6) MRCS
7) MRI
8) MRTS
9) MRF
10) MRTP
11) MRT
12) MRS
13) MRO
14) MR.
15) MRTPC
16) MRVC
17) MRPL
18) MRV
19) MRC
20) MRD
21) MRU
22) MRR
23) MRA
24) MRB
25) MRCF
26) MRL
27) MRDD
28) MRSP
29) MRN
30) MRG
31) MRPC
32) MRNA
33) MRDL
34) MRUP
35) MRDB
36) MRCPE
37) MRCA
38) MRCTC
39) MRCOA
40) MREN
42) MRSC
43) MRH
44) MRAU
45) MRCR
46) MRHD
47) MRPI
48) MRIC
49) MRW
50) MRHA
51) MRCC
52) MRES
53) MRRC
54) MRNI
55) MRTC
56) MRAS
57) MRCVS
58) MRSEC
59) MRGA
60) MRCI
61) MRCGP
62) MRBF
63) MRBM
64) MRE
65) MRTEE
66) MRRD
67) MRFM
68) MRX
69) MRFSS
70) MRSL
71) MRIJ
72) MRSM
73) MRTT
74) MRAP
75) MRSII
77) MRMO
78) MRPR
79) MRSR
80) MRDR