A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  

PDF full form


Short Form
Full Form
Category
PDF
Printer Description (file name extension)[Borland Lotus]
PDF
Program Development Facility
PDF
Portable Document File Processor Defined Function
PDF
Package Definition File Portable Document Format

1) PDFE
2) PDG
3) PDG
4) PDGF
5) PDGM
6) PDGN
7) PDH
8) PDH
9) PDI
10) PDI V
11) PDI-P
12) PDIAL
13) PDIF
14) PDIP
15) PDIS
16) PDKT
17) PDL
18) PDL
19) PDL
20) PDLC
21) PDLM
22) PDM
23) PDM
24) PDM/FM
25) PDM/PM
27) PDMFM
28) PDML
29) PDMR
30) PDMS
31) PDN
32) PDN
33) PDN
34) PDN GW
35) PDNE
36) PDO
37) PDO
39) PDOA
40) PDP
41) PDP
42) PDP
43) PDP
44) PDP
45) PDPL
46) PDPS
47) PDQ
48) PDQ
49) PDQ
50) PDR
51) PDR
52) PDRD
53) PDRD
54) PDRL
55) PDRM
56) PDRR
57) PDRS
58) PDRSS
59) PDRSTA
60) PDS
61) PDS
62) PDS
63) PDSH
64) PDSI
65) PDSNBO
66) PDSP
67) PDSS
68) PDT
69) PDT
70) PDT
71) PDTS
72) PDU
73) PDU
74) PDU
75) PDUFA
76) PDUS
77) PDV
78) PDV
79) PDVC
80) PDW