A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
3) PVP
4) PVS
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVD
10) PVN
11) PVI
12) PVU
13) PVA
14) PVM
15) PVF
16) PVPT
17) PVQ
18) PVWA
19) PVWS
20) PVL
21) PVO
22) PVTOS
23) PVRD
comments powered by Disqus