A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
2) PVR
4) PVS
5) PVP
6) PVSM
7) PVT
8) PVL
9) PV
10) PVF
11) PVM
12) PVU
13) PVD
14) PVTOS
15) PVO
16) PVPT
17) PVI
18) PVN
19) PVA
20) PVRD
21) PVQ
22) PVWA
23) PVWS