A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
3) PVR
4) PVS
5) PVP
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVU
10) PVTOS
11) PVD
12) PVPT
13) PVO
14) PVL
15) PVF
16) PVN
17) PVRD
18) PVA
19) PVM
20) PVI
21) PVWS
22) PVQ
23) PVWA