A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PVC full form


Short Form
Full Form
Category

PVC
Permanent Virtual Circuit Polyvinyl Chloride
PVC
Poly Vinyl Chloride / Param Vir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuit
PVC
Poly Vinyl Chloride / Paramvir Chakra
PVC
Permanent Virtual Circuits


1) PVC
3) PVR
4) PVS
5) PVP
6) PVT
7) PVSM
8) PV
9) PVL
10) PVF
11) PVD
12) PVM
13) PVI
14) PVN
15) PVU
16) PVTOS
17) PVPT
18) PVO
19) PVRD
20) PVA
21) PVWA
22) PVQ
23) PVWS