A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


RTGS full form


Short Form
Full Form
Category

RTGS
Real Time Gross Settlement


1) RTO
2) RTE
3) RTS
4) RTF
5) RTI
6) RTGS
8) RTP
9) RTC
10) RTL
11) RTA
12) RTU
13) RTM 
14) RT
15) RTD
16) RTM
17) RTR
18) RTV
19) RTT
20) RTN
21) RT-PCR
22) RTCC
23) RTOR
24) RTRP
25) RTTI
26) RTW
27) RTH
28) RTPT
29) RTSMN
30) RTPU
31) RTSPC
32) RTRA
33) RTDM
34) RTSE
35) RTMS
36) RTJ
37) RTDT
38) RTSM
39) RTCT
40) RTCVD
41) RTP5
42) RTFC
43) RTMP
44) RT-DMS
45) RTP3
46) RTWPPM
47) RTB
48) RTG
49) RTLT
50) RTP7
51) RTZ
52) RTES
53) RTM/SF
54) RTAS
55) RTADS
56) RTCSA
57) RTCE
58) RTV/TV
59) RTCS
60) RTPR
61) RTPCR
62) RTSP
63) RTAFA
64) RTTT
65) RTTY
66) RTFD
68) RTPS
69) RTAC
70) RTSL
71) RTPE
72) RTTTL
73) RTCPS
74) RTRY
75) RTTR
76) RTARD
77) RTFL
78) RTFP
79) RTBQ
80) RTCQ