A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


SARS full form


Short Form
Full Form
Category

SARS
Service Acute Respiratory Syndrome
SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome


1) SAIL
3) SAI
4) SAM
5) SALT
6) SAP
8) SAFF
9) SARS
10) SAFTA
11) SAS
12) SAG
13) SATTE
14) SAT
15) SATA
16) SAVE
17) SAR
18) SAN
19) SA
20) SAE
21) SASAS
22) SAINT
23) SAL
24) SATAN
25) SACP
26) SAU
27) SARC
28) SAAF
29) SAA
30) SAV
31) SAC
33) SAHMAT
34) SARA
35) SAGE
37) SAP-1
38) SAPNA
39) SANS
40) SASE
41) SANE
42) SAARS
43) SARB
44) SAO
45) SATO
46) SALE
47) SADQ
48) SADC
49) SADA
50) SAF
51) SANA
52) SAFMA
53) SAED
54) SASI
55) SAAS
56) SACFA
57) SANDO
58) SART
59) SAD
60) SAOC
61) SANC
62) SALI
63) SADCC
64) SARDA
65) SAHR
66) SAVDM
67) SASCO
68) SAID
69) SAPI
70) SAAC
71) SATS
72) SAMS
73) SAPAM
74) SAPD
75) SASSA
76) SAFJUA
77) SARP-3
79) SAB
80) SASSI
comments powered by Disqus