A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


SARS full form


Short Form
Full Form
Category

SARS
Service Acute Respiratory Syndrome
SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome


1) SAIL
4) SARS
5) SAI
6) SAP
7) SALT
8) SAM
9) SAS
10) SAFTA
11) SAG
12) SAVE
13) SAAF
14) SANC
15) SA
16) SAFF
17) SADQ
18) SATTE
19) SARC
20) SARP
21) SAFMA
22) SAN
23) SAR
24) SAID
25) SAPNA
26) SAT
27) SASSI
28) SACP
29) SADC
30) SAV
32) SAL
33) SAHMAT
34) SAPS
35) SAE
36) SAC
37) SASR
38) SADA
40) SASAS
41) SATAN
42) SARA
43) SART
44) SARIMA
45) SAINT
46) SAPD
47) SAA
48) SAVDM
49) SASA
50) SAML
51) SACFA
52) SAHF
53) SAMT
54) SAFD
55) SASI
56) SAMSO
57) SASE
58) SANS
59) SARL
60) SAHI
61) SARR
62) SANAP
64) SARE
65) SAVER
66) SAPAM
67) SARDA
68) SATO
69) SAGN
70) SAZARC
71) SAWD
72) SAPIC
73) SAW
74) SAH
75) SAAM
76) SAB
77) SATA
78) SADD
79) SAMW
80) SAEM