A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


SARS full form


Short Form
Full Form
Category

SARS
Service Acute Respiratory Syndrome
SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome


1) SAIL
3) SAI
4) SAM
5) SALT
7) SAP
8) SAFF
9) SARS
10) SAFTA
11) SAS
12) SAG
13) SATTE
14) SAT
15) SATA
16) SAR
17) SAVE
18) SAN
19) SA
20) SAE
21) SASAS
22) SAINT
23) SATAN
24) SACP
25) SAL
26) SAU
27) SARC
28) SAAF
29) SAA
30) SAV
31) SAC
33) SAGE
34) SAHMAT
35) SARA
36) SAP-1
37) SAPNA
39) SASE
40) SANE
41) SANS
42) SALE
43) SATO
44) SAO
45) SARB
46) SADQ
47) SAARS
48) SAF
49) SADC
50) SANA
51) SAED
52) SASI
53) SANDO
54) SALI
55) SART
56) SADA
57) SACFA
58) SAFMA
59) SAAS
60) SAOC
61) SANC
62) SAHR
63) SADCC
64) SAVDM
65) SAPI
66) SAMS
67) SASSA
68) SAID
69) SARDA
70) SAD
71) SATS
72) SAAC
73) SAEF
74) SAML
76) SASCO
77) SAVER
78) SAFJUA
79) SAPAM
80) SARR
comments powered by Disqus